Tee ekologinen ratkaisu


Hyödytä itseäsi ja säästä luontoa kierrättämällä korut ja arvokellot viisaasti. Jalometallien ja arvotavaran kierrätys on ekologisesti tärkeää!

Suomalaisten kultaseppien valmistamat korut ovat nykyään lähes poikkeuksetta valmistettu kierrätyskullasta. Kullan kierrätys on tärkeää. Kallioperäisissä kivilajeissa on kultaa vain noin puolitoista (1,5) milligrammaa 1000 kilogrammassa maa-ainesta. Kultamalmissa kultapitoisuus on oltava vähintään kaksi (2) grammaa 1000 kiloa kohti, ja tällöinkin esiintymän pitää olla laaja ja helposti avolouhoksella kaivettavissa. Esimerkiksi noin viiden (5) gramman kultakorua varten tarvitsee louhia yli 2500 kilogrammaa maa-ainesta. (Geologian tutkimuskeskus)

On vastuullista kierrättää tarpeettomat ja käyttämättä jääneet jalometalliesineet -ekologisuus on ympäristömme kannalta korvaamaton arvo.


ARVOESINEET RAHAKSI